Unia Europejska

Projekty dofinansowane z Uni Europejskiej

 

  1. Projekt w ramach programu Rybactwo i Morze 2019 r.

 

W ramach operacji Wnioskodawca rozpoczął przeprowadzanie szeregu działań modernizujących oraz doposażających prowadzoną działalność hotelowo-gastronomiczną w celu podwyższenia standardu obiektu, służących rozwojowi turystycznemu obszaru rybackiego. W najbliższej okolicy Wnioskodawcy brakuje skategoryzowanych obiektów, a Villa Hoff pomimo posiadanej dodatkowej infrastruktury rekreacyjnej nie może świadczyć usług dla niektórych podmiotów np. z sektora państwowego ze względu na brak posiadanej kategoryzacji. Działania w ramach operacji mają przyczynić się zwiększenia atrakcyjności obiektu, a tym samym możliwości wyjścia z ofertą do nowego segmentu klientów – turystów oraz firm dla których kategoryzacja i wysoki standard obiektów hotelowych ma priorytetowe znaczenie lub wręcz jest niezbędnym warunkiem wyboru oferty.

W ramach operacji zostały przeprowadzone prace remontowe, modernizacyjne oraz zakup i doposażenie obiektu w rozwiązania hotelowe.

Modernizacja pokojów, części ogólnodostępnych oraz inwestycja w urządzenia ma na celu rozwijanie działalności oraz podwyższenie standardu serwisu i zakresu oferty usług w celu zwiększenia konkurencyjności Wnioskodawcy na tle innych obiektów. Rozpoczęte działania w ramach operacji mają za zadanie przygotowanie obiektu Wnioskodawcy także do procesu kategoryzacji, a tym samym podwyższenia standardu obiektu. W ramach tych działań rozpoczęto wymianę pieców wraz z automatyką co ma przyczynić się do maksymalizacji wykorzystania możliwości grzewczych urządzań przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii elektrycznej, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Podjęte modernizacje oraz prace remontowe w części basenowej miały za zadanie podwyższenie standardu obiektu oraz zwiększenia ilości oświetlenia, co oprócz walorów estetycznych przyczynia się do komfortu przebywających w centrum rekreacyjnym Gości. Wstawiono nowoczesne drzwi w części Wellness & SPA aby poprawić bezpieczeństwo i komfort użytkowania tych pomieszczeń przez Gości. Rozpoczęta modernizacja systemu TV miała za zadanie dostosowanie oferty do zwiększającej się liczby zagranicznych Gości. Wymiana wyposażenia w pokojach hotelowych ma za zadanie podwyższenie standardu obiektu, a tym samym podwyższenie komfortu pobytu dla Gości i przygotowanie do procesu kategoryzacyjnego. Zakup szafy chłodniczej pozwolił na poszerzenie oferty Villa Hoff o sprzedaż wcześniej wspomnianych przetworów z ryb i promowanie lokalnych produktów wśród turystów korzystających z bazy noclegowej oraz gastronomicznej Villa Hoff. Zmodernizowano wyciąg kuchenny poprzez przerobienie instalacji wyciągowej z okapu w kuchni oraz wymieniono urządzenia klimatyzacyjne w częściach ogólnodostępnych dla podwyższenia standardu obiektu oraz poprawienia komfortu przebywających w hotelu Gości.